مزایا و معایب خرید انلاین

24 تیر 1399 0


مزیت خرید انلاین


1_نیازی نیست مردم برای خرید کالا از خانه خارج شوند و به فروشگاها بروند
2_بدون دغدغه ونگرانی از ویروس کرونا می توان خرید کرد
3_در وقت صرفه جویی می شود 
4_افرادی که خودروی شخصی ندارند  خرید انترنتی بهترین گزینه است
5_میزان تخفیف ها در خرید اینترنتی بیشتر است
6_ساعت تعیین کالاهای سفارش داده شده را می توانید تعیین کنید
7_ خرید با آرامش کامل و برسی نکات فنی کالا
8_ دریافت کالا به صرف زمان کوتاه
9_ خرید بدون واسطه از منبع اصلی و قیمت واقعی 
10_امکان استفاده از پشتیبانی انلاین در هر لحظه
11_خرید در فضای شخصی با آرامش کامل
12_ خرید از منبع اصلی بدون در نظر گرفتن مسافت ها
13_خرید در هر ساعت از شبانه روز و حتی روزهای تعط
یل
خرید سنتی 

1_خرید در حضور فروشنده کم حوصله
2_یافتن خرید حمل و نقل کالا با صرف زمان زیاد
3_خرید ا واسطه ها و قیمت کاذب
4_خرید کالا بدون پشتیبانی بعدی 
5_خرید پش از اتلاف ساعت های متمادی در ترافیک
6_محروم ماندن از خرید کالا که در شهرهای دیگر وجود دارد
7_خرید در ساعت کاری غیر تعطیلات

نظرات